Bliv medlem/kontingent

Sådan bliver du medlem:


Der pt. lukket for indmelding !


Dette skyldes den store tilgang af medlemmer.


Personer, der ønsker at blive skrevet på venteliste, kan kontakte medlemssekretær Anne Campbell på taarbaeksoebad@gmail.com


Helårsbadere:


Indmeldelsesgebyr kr. 300,-

Årskontingent pr. person kr. 400,-

 

Sommerbadere:


Indmeldelsesgebyr kr. 0,00

Årskontingent pr. person kr. 200,-

Årskontingent for en husstand kr. 350,-


For at blive medlem skal man sende en mail til taarbaeksoebad@gmail.com med følgende oplysninger:


1. Anfør om du/I ønsker at være sommerbader(e) eller helårsbader(e), samt for sommerbadernes vedkommende om medlemsskabet vedrører en enkelt person eller en husstand.


2. Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.


Når indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt til foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 3129, kontonr. 3129917431, eller når du har overført via mobile pay: 64572, kan nøgle til badehus udleveres.


Ved udmeldelse skal nøglen returneres.


Al henvendelse vedrørende medlemsskab og nøgle til badehus:

 

Anne Campbell: 40410919