Taarbæk Søbad

Taarbæk Søbad

 

Foreningen Taarbæk Søbad

 

Foreningen Taarbæk Søbad blev stiftet den 7. april 2011 på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes

hensigt om, med virkning fra indledning af badesæsonen 2012, at nedlægge livredderfunktionen samt

nedrive omklædnings- og toiletbygningen. Derudover ville man også ophøre med at opsætte de fleksible

badebroer.

 

Foreningens formål er at bevare og drive et badehus og en badebro med tilhørende faciliteter i form af

omklædningsrum m.v., samt at sikre medlemmerne gode badefaciliteter med mulighed for badning i Øresund hele året. Samtidig lægger Foreningen vægt på at skabe gode rammer for socialt samvær, uanset alder, med udspring i interessen for såvel vinter- som sommerbadning.

Information

Velkommen til Taarbæk Søbads nye hjemmeside. Siden er under opbygning og vil løbende blive opdateret.

Nyheder

Kære medllemmer !

 

I indbydes hermed til general-forsamling i Foreningen Taar- bæk Søbad, onsdag den 26. april 2017 kl. 19,30 I ”Akvariet”, Taarbæk Skole. Klik på linket herunder, for at se indkaldelse og dagsorden:

Læs her referatet af den ordi- nære Generalforsamling 2017 i Foreningen Taarbæk Søbad: